man (with) dog
Project 2 Image 1 Project 2 Image 2 Project 2 Image 3 Project 2 Image 4 Project 2 Image 5 Project 2 Image 6 Project 2 Image 6 Project 2 Image 6 Project 2 Image 6 Project 2 Image 6 Project 2 Image 6 Project 2 Image 6 Project 2 Image 6
Project beschrijving
Hoe gaat een zoekmachine en de hiermee gepaard gaande machine learning om met de verzoeken van een mens? De ‘man’ en ‘hond’ fungeren als hoofdpersonen binnen dit onderzoek. Welke woorden roepen welke beelden op en andersom? Deze publicatie laat zien wat de rol van taal is binnen een zoekmachine als Google en andere machine learning tools. Een wijziging van een enkel woord is al van grote invloed op het (visuele) zoekresultaat.
Project description
How does a search engine and the associated machine learning deal with human requests? The 'man' and 'dog' function as the main characters within this research. Which words evoke which images and vice versa? This publication shows the role of language within a search engine such as Google and other machine learning tools. A change of a single word has a major influence on the (visual) search result.