Project beschrijving
Hoe kan ik de complexiteit van het ontwerpproces inzichtelijk maken? Dit voor mijzelf maar ook voor buitenstaanders. De methode die ik heb ontwikkeld, helpt bij het structureren van dit complexe proces. De vorm van twee boeken in elkaar benadrukt dat het niet mogelijk is om gelijk naar de laatste stap te bladeren. Op deze manier houdt de ontwerper vast aan en wordt bewust van een structuur.
Project description
How can I make the complexity of the design process transparent? This for myself but also for outsiders. The method I’ve developed helps to structure this complex process. The shape of two books tangled together emphasizes that it is not possible to skip straight to the last step. In this way the designer holds on to and becomes aware of a structure.